Biopaliwo wykorzystywane w biokominkach

Fanola®

Fanola® jest biologicznie czystym,

ekologicznym paliwem na bazie etanolu

poddanego dwukrotnemu procesowi rektyfikacji. Etanol jest alkoholem pochodzenia roślinnego, pozyskiwanym w procesie fermentacji cukrów roślinnych. Do jego produkcji wykorzystuje się wyłącznie rośliny sezonowe.

Spalanie Fanoli określane jest mianem "czystego", którego pochodnymi są jedynie ciepło, dwutlenek węgla i para wodna.

Po serii licznych testów, Fanola uzyskała

certyfikat EcoFuel

potwierdzający najwyższą jakość paliwa.

Fanola® nie jest produktem spożywczym przeznaczonym do konsumpcji, dlatego poddana została procesowi denaturacji. Denaturowany bioalkohol składa się wyłącznie z substancji biologicznych, dzięki czemu wpływ Fanoli na środowisko jest neutralny.

Dlaczego Fanola®?

Biopaliwo Fanola®

zostało opracowane z przeznaczeniem do

wykorzystania w biokominkach

i jest obecnie stosowane oraz rekomendowane przez czołowych producentów tej branży. Dzięki zastosowaniu paliwa Fanola®, biokominek stał się w pełni mobilnym elementem wystroju wnętrz, nieograniczonym w żaden sposób przez konieczność podłączania instalacji kominowej.

Przeprowadzone na grupie 100 respondetów (użytkowników biokominków) badania porównawcze biopaliwa Fanola® z jego trzema rynkowymi odpowiednikami wykazały, że 93% badanych uznało Fanolę® za produkt najprzyjemniejszy w stosowaniu. Fanoli® przyznano maksymalną liczbę punktów.

Certyfikowany, czysty bioetanol

Charakterystyka i warunki spalania

  • podczas spalania nie wydziela się dym i nieprzyjemny zapach
  • potwierdzone bezpieczeństwo użytkowania
  • pochodnymi procesu spalania są: ciepło, para wodna i dwutlenek węgla w stężeniu zbliżonym do zawartego w wydychanym przez człowieka powietrzu
  • spala się całkowicie nie wytwarzając popiołu i substancji szkodliwych
  • nie wymaga zastosowania dodatkowej wentylacji

Szczegółowy opis spalania znajduje się w instrukcji użytkowania znajdującej się na etykiecie.

Ekologiczne paliwo

Bezpieczeństwo

Fanola® jest w pełni biodegradowalna. Podczas jej spalania wydzialne są tylko ciepło, para wodna oraz dwutlenek węgla. Fanola® składa się wyłącznie z substancji biologicznych, dzięki czemu ma neutrany wpływ na środowisko naturalne.

Po serii licznych testów Fanola® uzyskała certyfikat EcoFuel potwierdzający najwyższą jakość paliwa.