Fanola > FAQ

Czy Fanola® jest produktem bezpiecznym?

Tak. Fanola® posiada certyfikat EcoFuel potwierdzający jej bezpieczeństwo i jest w 100% bezpieczna, jeśli jest używana zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

Jak długo pali się Fanola®?

Czas palenia zależny jest od rodzaju paleniska i modelu biokominka. Producenci określają czas palenia do każdego modelu.

Czy Fanola® jest przyjazna dla środowiska?

Tak. Podstawowym składnikiem jest alkohol etylowy produkowany z roślin jednorocznych. Spalanie jest czyste, ponieważ do atmosfery emitowane są jedynie: dwutlenek węgla i para wodna. Bioetanol Fanola® ma neutralny wpływ na środowisko.

Czy przy używaniu Fanoli® wymagana jest dodatkowa wentylacja?

Nie, żadna dodatkowa wentylacja nie jest wymagana. Wystarczy wentylacja grawitacyjna spełniająca normy budowlane.

Czy kominki mogą być instalowane w dowolnej przestrzeni wewnętrznej?

Biokominek można umieścić w dowolnym pomieszczeniu, należy jednak pamiętać o konieczności zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz bezpiecznej odległości pomiędzy biokominkiem a materiałami łatwopalnymi.

Czy używanie Fanoli® może spowodować np. odymienie się sufitu?

Nie, spalanie Fanoli® jest pełne i czyste, należy jednak zachować minimalną odległość od sufitu tak, jak to opisano w instrukcji instalacji produktu zasilanego Fanolą.

Jak przechowywać Fanolę®?

Fanolę należy przechowywać z dala od ognia. Optymalna temperatura przechowywania to 15°C – 35°C.

Czy można dolewać Fanoli® do palącego się biokominka?

Nigdy nie wolno dolewać paliwa do palącego się kominka. Po zgaszeniu ognia należy odczekać chwilę aż obniży się temperatura paleniska. Dopiero wtedy można uzupełnić paliwo w palenisku.

Czy przy spalaniu Fanola® wydziela nieprzyjemny zapach?

Nie, zarówno dwutlenek węgla, jak i para wodna wydzialane podczas spalania to substancje bezwonne.